Visionsbild för Johanneshovsvägen skapad av Tyréns.
Visionsbild för Johanneshovsvägen skapad av Tyréns.
Projekt Planerat

Breddning av gång- och cykelbana längs Johanneshovsvägen

Enskede-Årsta-Vantör

Stockholms stad vill höja standarden på gång- och cykelbanan längs Johanneshovsvägen. Den aktuella sträckan på 400 meter är ett utpekat pendlingsstråk och även del av det regionala cykelstråket från Huddinge till Stockholm. Framkomligheten och säkerheten längs sträckan kommer att förbättras genom en kombination av åtgärder.

Projektfakta

Bättre framkomlighet och säkerhet för cyklister och gående

Idag uppfyller inte gång- och cykelbanan längs Johanneshovsvägen stadens rekommendationer för pendlingscykelstråk i cykelplanen. Genom breddning, tydligare separering av gång- och cykeltrafik, förbättrad belysning och nya korsningspunkter kommer framkomligheten och säkerheten längs sträckan att bli bättre.

Stråket ska möta stadens krav på god standard

Längs stråket på 400 meter kommer den dubbelriktade gång- och cykelbanan att breddas från dagens 3 meter till 6,25 - 6,5 meter. Vid Årstaskolan, Värmdö Gymnasium och Enskedehallen blir gång- och cykelbanan 7 meter bred för att ge extra utrymme för gående och får även övergångsställen. I och med breddningen kommer utrymmet också att separeras mellan gående och cyklister. I tunneln under Skanstullsbron kommer dagens separering att göras om för att bli tydligare och säkrare. Även belysningen kommer att ses över och förbättras längs hela sträckan.

Byggstart

Byggstart är planerat till år 2023.

Vill du veta mer?

Genomförandebeslut för cykel Johanneshovsvägen, Insyn Sveriges webbplats

Inriktningsbeslut för cykel Johanneshovsvägen, Insyn Sveriges webbplats

Cykla i Stockholm, Stockholm stads webbplats

Så arbetar Stockholms stad med framkomlighet, Stockholm stads webbplats

Bilder

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad