Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Breddning Drottninggatans gångbana

Gångbanan på Drottninggatan mellan Kungstensgatan och Observatoriegatan breddas för att stärka framkomligheten, säkerheten och attraktiviteten för gående.

Projektfakta

Gångbanan på Drottninggatan mellan Kungstensgatan och Observatoriegatan breddas för att stärka framkomligheten, säkerheten och attraktiviteten för gående.

Varför

Genom att bredda gångbanan till en bredd på 7,5 meter ges gående bättre prioritering. Då gångbanan som nu görs bredare går längs med Observatorielunden blir det enklare att göra tydliga entréer till parken, förutom att det kommer att finnas plats för ny möblering.

Det här görs nu

  • Breddning av gångbanan på den östra sidan från 3,5 m till 7,5 meter.
  • Upphöjd och tillgänglighetsanpassad gångyta vid Drottninggatan/Kungstensgatan.
  • Utbyte av elkabel till en så kallad treledare.

När

Arbetet pågår under våren 2021.

Vem

Stockholms stad ansvarar och utför arbetet.

Uppdaterad