Den färdiga gångbanan på Drottninggatan.
Projekt Genomfört

Breddning Drottninggatans gångbana

Norrmalm

Gångbanan på Drottninggatan mellan Kungstensgatan och Observatoriegatan har breddats för att stärka framkomligheten, säkerheten och attraktiviteten för gående.

Projektfakta

Gångbanan på Drottninggatan mellan Kungstensgatan och Observatoriegatan har breddats för att stärka framkomligheten, säkerheten och attraktiviteten för gående. Genom att bredda gångbanan till en bredd på 7,5 meter har gående fått bättre prioritering. Eftersom den breddade gångbanan går längs med Observatorielunden blir det nu enklare att göra tydliga entréer till parken, förutom att det finns plats för ny möblering.

Genomförda åtgärder:

  • Breddning av gångbanan på den östra sidan från 3,5 m till 7,5 meter.
  • Upphöjd och tillgänglighetsanpassad gångyta vid Drottninggatan/Kungstensgatan.
  • Utbyte av elkabel till en så kallad treledare.

När?

Arbetet avslutades i slutet av sommaren 2021.

Vem?

Stockholms stad ansvarade för och utförde arbetet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad