Jämförelseförfarande Bromstensgluggen

Flygbild över området Bromstensgluggen.

Staden har genomfört ett jämförelseförfarande i östra Bromsten som ger byggaktörer möjligheten att utveckla området Bromstensgluggen och uppföra cirka 650 bostäder.

Nytt

Vi har ett resultat!

[2021-02-11]

Följande bolag har, efter beslut från exploateringsnämnden, erhållit en direktanvisning efter jämförelseförfarande:

  • Bonava Sverige AB
  • Bromstensgluggen Fastighetsförvaltning AB (dotterbolag till Svenska Hem i Bromma Mark nr IV AB)
  • Sveafastigheter Bostad AB
  • Åke Sundvall Projekt AB

Vi vill tacka alla deltagande i jämförelseförfarandet. Vi är väldigt glada över att så många aktörer visade intresse. Totalt inkom tio ansökningar med generellt sett höga kvalitéer och från en bred blandning av aktörer. Det visade intresset har inneburit en hård konkurrens.

Bedömningen har genomförts av representanter från exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret och har baserats på förståelse för platsen, projektidé, beskrivning av bolaget samt redovisning av genomförda referensprojekt.

Motivering

De fyra utvalda bolagen har presenterat ambitiösa projektidéer som på ett inlevelserikt sätt visar att de vill vara med och utveckla Bromstensgluggen till ett område med höga stads- och boendekvaliteter. De har tydligt redogjort för att de är stabila, erfarna bolag med god genomförandeförmåga och har visat att de har förståelse för platsens behov och förutsättningar.

Bedömningsgruppen har gjort en helhetsbedömning av projektidéerna och har valt ut bolag som kompletterar varandra med olika styrkor för att uppfylla stadens mål och policys. Bolagen har genom relevanta referensprojekt visat exempel på möjligheter att genomföra projektidén.

Med vänliga hälsningar
Zeinab Jama, projektledare

Tack för visat intresse!

[2020-11-02]
Måndagen den 5 oktober 2020 var sista dagen att delta i jämförelseförfarandet. Exploateringskontoret arbetar nu med att studera de inkomna bidragen samt bolagen. Vi kontaktar de bolag som vi vill gå vidare med och erbjuder markanvisning. Resultatet från jämförelseförfarandet kommer att publiceras i samband med att exploateringsnämnden fattar beslut, preliminärt i december. 

Med vänliga hälsningar, Jenny Lindén och  Zeinab Jama

 

Stockholms stad bjuder in, via exploateringskontoret, till ett jämförelseförfarande inför direktanvisning av cirka 650 bostäder i Bromstensgluggen i östra Bromsten.

Byggaktörer som vill bidra till att utveckla området är välkomna att inkomma med en ansökan.

Jämförelseförfarandet kommer att ske i ett steg och syftar till att teckna markanvisningsavtal med cirka tre till fem byggaktörer som på bästa sätt kan skapa och genomföra kreativa och långsiktigt hållbara lösningar för platsen.

Dokument för att delta

Under de här rubrikerna finns de dokument och handlingar som krävs för att delta i det här jämförelseförfarandet.

Inlämning av ansökan och frågor

 

Inlämning 

Inlämning ska ske senast 5 oktober 2020. Det bolag som lämnar in ansökan ska också vara det bolag som avser teckna markanvisningsavtal med exploateringskontoret i det fall ansökan väljs ut i jämförelseförfarandet. Se dokument och instruktion under rubriken "Material för inlämning" på denna sida.

 

Frågor och svar

Sista dag för att ställa frågor var den 21 september 2020. Inkomna frågor av allmänt intresse för deltagandet besvaras/publiceras på den här webbplatsen. 

Frågor och svar

Här besvaras inkomna frågor av allmän karaktär kopplade till jämförelseförfarandet i Bromstensgluggen. Senaste dag för att skicka in frågor var den 21 september.

Kontakt

Jenny Lindén

Projektledare, exploateringskontoret

Zeinab Jama

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad