Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Brorenoveringar i Bredäng

Bredäng

Under andra halvan av 2022 renoverar staden fem broar i Bredäng. Arbetet görs för att förlänga livslängden på broarna.

Projektfakta

De fem broarna är byggda under 1960-talet och någon större renovering av dem har inte gjorts sedan dess. För att säkerställa broarnas fortsatta funktion, förlänga broarnas livslängd och minska risken för skador på dem ska staden nu byta ut tätskiktet. Det är det skikt överst på bron som skyddar själva konstruktionen. Samtidigt åtgärdas eventuella skador på betongen och de befintliga broräckena ska rostskyddas.

Tre av broarna ligger på Ålgrytevägen, en längs Lilla sällskapets väg och en på Frimurarvägen. Arbetet som görs är att byta ut tätskiktet på brons körbana. Varje bro kommer att renoveras i två etapper där ena sidan av brons stängs av och den andra är öppen. Det kommer alltså gå att köra över bron under hela arbetet i båda riktningarna men bara på ett körfält. När den första sidan är klar påbörjas arbetet på andra sidan.

Mycket små arbeten ska göras i tunnlarna under broarna men vissa avstängningar kommer ändå behöva göras i tunnlarna för att garantera säkerheten för de som passerar. Det kommer vara möjligt att gå och cykla genom tunnlarna under hela arbetet med alla fem broarna.

Här arbetar vi

De fyra broarna där renoveringen börjar under sommaren 2022 är:

  • Bron över gång- och cykelbana längs Ålgrytevägen, nära korsningen med Bredängsvägen
  • Bron över gång- och cykelbana på Ålgrytevägen, nära korsningen med Bredängs badväg
  • Bron över gång- och cykelbana längs Ålgrytevägen, nära korsningen med Mälarhöjdsvägen
  • Bron över gång- och cykelbanan på Lilla sällskapets väg, nära korsningen med Frimurarvägen.

Vid arbetet med bron vid Ålgrytevägen, korsningen med Bredängsvägen kommer ena infarten till parkeringen som ligger i korsningen behöva stängas. Infarten från Bredängsvägen är öppen och parkeringen går att använda under hela byggtiden. De här fyra broarna beräknas vara klara under början av december.

Den femte bron där renoveringen börjar under oktober är:

  • Bron över gång- och cykelbanan på Frimurarvägen, nära korsningen med Lilla Sällskapets väg.

Anledningen till att bron på Frimurarvägen görs separat är för att undvika arbeten på broarna på Frimurarvägen och Lilla sällskapets väg samtidigt. Bron på Frimurarvägen beräknas vara klar i februari 2023.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad