Projekt Genomfört

Brunkebergstorg

Norrmalm

Brunkebergstorg har renoverats för att bli ett attraktivt stadsrum med uteserveringar, evenemang och kulturaktiviteter. Torget är en del i projektområdet "Stadsutveckling City" som samordnar olika aktörer och de stadsutvecklingsprojekt som pågår i innerstaden, främst inom Norrmalms stadsdel.

Projektet

Brunkebergstorg blir mötesplats på nytt med mix av nöjen och service

Syftet med ombyggnaden är bland annat att återskapa Brunkebergstorgs roll som mötesplats i city. Det blir nya möbler, ny belysning, blommande magnolior och planteringar på plats. Båda fontänerna rustas upp. Dessutom tillkommer flera nya hotell med ingång från Brunkebergstorg. Kvarteren runt om blir en kombination av kontor, hotell, handel, bostäder, restauranger, mötesplatser och servicetjänster, vilket skapar en spännande mix.

Klart under 2017

Ombyggnationen av torgytan görs i etapper. Hela torget med färdiga planteringar och nya möbler kommer att vara klart i slutet av augusti 2017.

Stockholms stad rustar upp i samarbete med torgets grannar

Torget görs om från grunden. Staden planterar nya träd, placerar ut nya möbler och ny belysning samt rustar upp fontänerna på torget. AMF Fastigheter byter ut de befintliga betongplattorna mot granit på hela torget. De omvandlar dessutom gallerian och där har två hotell och flera restauranger och caféer öppnat under våren 2017. Stena Fastigheter, Riksbanken och Statens fastighetsverk upprustar kringliggande miljöer under perioden 2017–2019. Stena Fastigheter omvandlar sin fastighet vid torget och ett hotell öppnar i månadsskiftet augusti/september.

Torget genom tiderna

Vårdtornet på Brunkeberg: Ungefär där du idag kan spana ut över takåsarna från en takbar, fanns på 1600-talet ett vårdtorn för att upptäcka om det brann i staden. Med hjälp av signaler, klockklang, flaggor på dagarna och lyktor på nätterna kunde man visa var det brann. Bild: Stockholms stadsmuseum.
Det livliga torget: 1800-talets Brunkebergstorg var stadens främsta hemvist för societeten. Här gick det att ta in på kontinentala hotell och shoppa i exklusiva butiker, några av dem låg i en överglasad passage – om man så vill stadens första galleria! Bild: Okänd (Stockholmskällan).
Trafikmyllret på Brunkebergstorg: Från 1930-talet och några årtionden framåt var Brunkebergstorg nav för busstrafiken till de södra förorterna. Det var från ”Brunkan” du hoppade på bussen till ”Finkan” (Finn Malmgrens plan) och det var här du kryssade fram på cykel i den allt tätare vänstertrafiken. Trycket på torget minskade under 1950- och 60-talen när tunnelbanans gröna och röda linjer öppnade. Foto: Håkan Trapp, Spårvägsmuseet.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad