Illustration av ny vänthall för bussterminal. Väggar är röda och bänkar som befinner sig i mitten av hall är grå/betongfärgade.
Vänthall, vy mot västra entréhallen. Illustration: Link arkitektur
Projekt Pågående

Bussterminal i Katarinaberget

Södermalm

Den 4 maj 2018 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte bevilja prövningstillstånd i målet om bussterminalen vid Slussen. Den beviljade detaljplanen står fast och bussterminalen, som enligt plan ska stå klar 2023, kan nu börja byggas.

Nya Slussen ska bli en smidig och flexibel knutpunkt i kollektivtrafiken och bussterminalen i Katarinaberget, med sina många entréer och anslutningar, är en central del av lösningen.

När tunnelbanan byggts ut till Nacka kommer Slussens bussterminal främst att användas av Värmdöbussarna och ett mindre antal bussar från Nacka.

Snabbfakta

Vad?

Den nya bussterminalen byggs med separat vänthall avskild från busstrafiken. Det ger en bekväm, tystare och tryggare resenärsmiljö. Terminalen delas in i två områden, en för ankomst med plats för 6 bussar och en för avgång med 17 hållplatser.

Bussarna kör in till och ut ur terminalen via en tunnel på Stadsgårdsleden i höjd med Fotografiska muséet. Ovanpå tunneln kommer Saltsjöbanans dubbelspår att läggas.

Varför?

Slussen utgör idag och i framtiden en viktig bytespunkt i kollektivtrafiknätet och det är avgörande att hitta en lösning som tillgodoser detta behov.

Trafikförvaltningens utredning visar att en bussterminal i Slussenområdet fortfarande är den bästa lösningen för kommunikationer mellan Nacka och Värmdö och centrala Stockholm. Tunnelbanan till Nacka och en ny bussterminal i Nacka C innebär att kapaciteten i den nya bussterminalen minskar jämfört med den bussterminal som var aktuell i den tidigare planprocessen.

Vem?

Stockholms stad bygger terminalen, SL kommer att äga och drifta den när den är klar.

Nyheter

Frågor och Svar

Bilder

Illustration av passage mellan vänthall och avgångsplats.
Passage mellan vänthall och avgångsplats. Illustration/Link arkitektur
Illustration över nya bussterminalen i katarinaberget
Bussterminalen i genomsnitt. Illustration/SL
Vision över hur entren till terminalen från Katarinavägen kan se ut.
Ny entré till bussterminalen från Katarinavägen. Illustration/White och Link arkitektur

Handlingar

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. 

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad