Centrala Bredäng
Projekt Planerat

Centrala Bredäng

Bredäng

I de centrala delarna av Bredäng undersöker staden möjligheten att bygga 500-800 nya bostäder och samtidigt satsa på nya och upprustade offentliga platser och stråk för att bidra till en tryggare och mer levande bostadsmiljö.

 

Projektfakta

Utveckling av centrum med nya bostäder och handel

Bredängsvägen från Bredängs trafikplats till Bredängs centrum föreslås omvandlas från genomfartsled till en vänligare gata kantad av bostadshus och aktiva bottenvåningar. I Bredängs centrum kommer förutsättningarna för ett utvecklat centrum undersökas. Inom området finns mycket stora kulturhistoriska värden och i den kommande utvecklingen av Bredäng måste stor hänsyn tas till detta. Arbete med att ta fram en struktur för utvecklingen av Bredäng pågår och detaljplanearbetet har startat.

Projektet kan tillföra nya boendekvalitéer, ökad trygghet och stärkta kopplingar mellan Bredäng och Mälarhöjden.

Tidplan

Ej fastställd.

Byggaktörer

FastPartner AB, Magnolia Bostad AB och Svenska Bostäder.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Mauritz Ericson Montgomery

Projektledare, exploateringskontoret

Susanne Arvidsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad