I centrala Hagastaden beräknar staden att det går att bygga för cirka 3 100 bostäder samt hotell och drygt 300 000 kvadratmeter för kontor och handel.
Projekt Pågående

Centrala Hagastaden

Norrmalm

3 100 bostäder och 300 000 kvadratmeter för kontor och handel planeras i den här centrala delen av Hagastaden. Det är Stockholms stad och Solna stad, region Stockholm, privata och kommunala fastighetsägare som tillsammans med näringsliv och andra aktörer utvecklar ett nytt kluster för Life Science.

Projektfakta

Syftet med den första detaljplanen för Hagastaden är att sammanlänka Stockholms innerstad med Karolinska sjukhusområdet och Solna. Det kan göras genom att de barriärskapande trafik- och spårområdena för E4/E20 och Värtabanan tunnlas in och byggs över.

Den här detaljplanen är en av tre i Hagastadenprojektet och skapar förutsättningar för en integrerad stadsmiljö. Den innehåller cirka 3 100 bostäder och cirka 270 000 kvadratmeter, inklusive bottenvåningar i bostadshus, för främst kontor och handel.

Hagastaden utvecklas i syfte att utgöra ett nav för life-science, vetenskaperna för liv och hälsa. En ny stadspark anläggs som förstärker grönstrukturen genom att förbättra sambanden mellan de stora parker som omger området. Kollektivtrafiken förstärks med en ny tunnelbanestation och utrymme för bussar. I enlighet med stadens framkomlighetsstrategi ges prioritet för gående och cyklar genom utökade cykelstråk och gångfartsgata bland annat.

Byggaktörer

Bostäder

 • Einar Mattsson
 • Nordr
 • Ikano Bostad
 • Familjebostäder
 • Besqab
 • SKB
 • Oscar Properties
 • Erik Wallin
 • Folkhem

Kontor, handel med mera

 • NCC
 • Humlegården
 • HSB
 • Atrium Ljungberg
 • Vitartes
 • Castellum
 • Vectura

Tidplan

 • Fördjupad översiktsplan kvartal 3, 2008
 • Samråd och granskning kvartal 2-4, 2009
 • Antagande i kommunfullmäktige kvartal 1, 2010
 • Byggstart 2010
 • Färdigställt 2030

Bildgalleri

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. 

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sofi Klingvall

Projektchef, exploateringskontoret

Magnus Bäckström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Märit Wikström

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad