dcsimg
Projekt Planerat

Centrala Liljeholmen får nya urbana stadsrum

Liljeholmen

Området kring Södertäljevägen inom Liljeholmens stadsdel utvecklas till ett urbant och tryggt stadsrum med nya bostäder, arbetsplatser, handel, service och mötesplatser.

Bildgalleri

Projektfakta

Bostäder, arbetsplatser, handel, service och mötesplatser

Centrala Liljeholmen kring Södertäljevägen föreslås utvecklas till ett urbant och tryggt stadsrum med nya bostäder, arbetsplatser, handel, service och mötesplatser. Området ingår som en del i stadsutvecklingsområde Norra Liljeholmen.

Projektets mål är att genom hållbar stadsutveckling skapa en urban stadsdel med goda vistelsemiljöer som en förlängning av Södermalm och förena Liljeholmen över Södertäljevägen.

Tidplan

Staden påbörjade en förstudie för området under fjärde kvartalet 2017. I november 2018 togs ett utredningsbeslut i exploateringsnämnden och förberedelser för ett planprogram kunde påbörjas.

Den formella planprocessen planeras att starta med start-PM för planprogram med beslut i stadsbyggnadsnämnden under andra kvartalet 2020. Planprogrammet bedöms kunna ha samråd under 2022 och godkännas av stadsbyggnadsnämnden under 2024. Därefter påbörjas detaljplaneprocessen.

Samarbete

Markägare i området är Stockholms stad och Jernhusen. Marken planeras efter att programmet godkänts markanvisas till bostads- och fastighetsutvecklare för start av detaljplan.

Beslut

Läs i exploateringsnämndens protokoll: 
12 § Utveckling av Södertäljevägen ­från trafikled till urban miljö. Utredningsbeslut, Dnr E2018-01565

Kontakt

Karl Gylje

Projektledare, exploateringskontoret

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad