dcsimg
Projekt Planerat

Centrala Liljeholmen får nya urbana stadsrum

Liljeholmen

Området kring Södertäljevägen inom Liljeholmens stadsdel utvecklas till ett urbant och tryggt stadsrum med nya bostäder, arbetsplatser, handel, service och mötesplatser.

Bildgalleri

Projektfakta

Bostäder, arbetsplatser, handel, service och mötesplatser

Centrala Liljeholmen kring Södertäljevägen föreslås utvecklas till ett urbant och tryggt stadsrum med nya bostäder, arbetsplatser, handel, service och mötesplatser. Området ingår som en del i stadsutvecklingsområde Norra Liljeholmen.

Projektets mål är att genom hållbar stadsutveckling skapa en urban stadsdel med goda vistelsemiljöer som en förlängning av Södermalm och förena Liljeholmen över Södertäljevägen.

Tidplan

Projektet är i ett tidigt skede och start på programarbete planeras under hösten 2019.

Kontakt

Karl Gylje

Projektledare, exploateringskontoret

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad