Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Cirka 95 bostäder vid Eksätravägen

Sätra

Nya bostäder föreslås längs med Eksätravägen, i Sätra. Förslaget innehåller fem punkthus i fyra till sex våningar med sammanlagt 95 bostäder.

Projektfakta

Fem punkthus med cirka 95 hyresrätter

Längs med Eksätravägen, på en höjd centralt i Sätra, föreslås fem nya punkthus med sammanlagt cirka 95 bostäder. Bostäderna planeras bli hyresrätter. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder i ett attraktivt läge med närhet till natur, park och service.

Under planarbetet kommer placering och utformning av byggnaderna utredas i förhållande till naturvärden och höjdförhållanden på platsen. Även parkering behöver studeras noggrant under planarbetet och olika lösningar behöver utredas för att täcka behovet av ny och eventuellt befintlig bebyggelse.

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i januari 2023.
  • Samråd planeras i kvartal 4, 2023.
  • Granskning planeras i kvartal 2, 2024.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras i kvartal 4, 2023.

Byggaktör

Stockholmshem

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Per Jacobsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad