Projekt Planerat

Breddning av cykelbanan längs Riddarhuskajen

Gamla stan

Stockholms stad bygger om cykelbanan på Riddarhuskajen för att förbättra framkomligheten och säkerheten för cyklister.

Projektfakta

Bättre säkerhet och framkomlighet för cyklister

Sträckan längs Riddarhuskajen är en del av ett viktigt pendlingsstråk för cyklister som förbinder Slussen med Tegelbacken. På Riddarhuskajens cykelbana finns en tvär kurva som nu ska rätas ut så att framkomligheten och säkerheten förbättras.

Framkomlighet under byggtiden

Under byggtiden stängs parkeringsplatsen på Riddarhuskajen av helt. För att kunna få plats för att räta ut den tvära kurvan tas fem parkeringsplatser i anspråk. När arbetet är färdigställt kommer parkeringsplatsen att öppnas med sju parkeringsplatser.

Under byggtiden är sträckan längs Riddarholmskajen avstängd för gående och cyklister. Cyklister hänvisas till Riddarhusgränd och Munkbroleden. Gående hänvisas till Riddarhusgränd och Munkbroleden.

För biltrafiken är det begränsad framkomlighet på Riddarhusgränd eftersom delar av ett körfält tas i anspråk för gående och cyklister. Det blir också begränsad framkomlighet på Munkbroleden där ett helt körfält tas i anspråk för gående och cyklister.

Byggstart

Arbetet planeras att starta 2021.

Planering och genomförande

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad