Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Cykelstråk vid Tallkrogens bollplan

Tallkrogen

Stockholms stad vill höja standarden på det prioriterade gång- och cykelstråket för arbetspendling längs med Nynäsvägen. Sträckningen planeras genare och diskussion pågår kring användningen av ytorna inom området.

Projektfakta

Rakare gång- och cykelstråk för arbetspendling

Stockholms stad vill höja standarden på det prioriterade gång- och cykelstråket för arbetspendling längs med Nynäsvägen. Sträckningen planeras genare och diskussion pågår kring användningen av ytorna inom området.

Stråket ska möta stadens krav på god standard

Gång- och cykelpendlingsstråket planeras att breddas i enlighet med cykelplanens riktlinjer för god standard.

Byggstart

Ej beslutat

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad