Projekt Pågående

Del av Humlegårdsgatan blir gågata

Östermalm

Nu bygger vi om Humlegårdsgatan mellan Majorsgatan och Östermalmstorg till en gata för gående och cyklister.

Projektfakta

Sen renoveringen av Östermalms saluhall påbörjades har Humlegårdsgatan mellan Majorsgatan och Östermalmstorg varit reglerad som en gågata. När vi nu återställer sträckan kommer regleringen behållas permanent. Förändringen innebär en större tillgänglighet och ett bättre trafikflöde för gående och cyklister.

Vi vill skapa en attraktiv och tillgänglig stadsmiljö. Varje dag trafikeras den 50 meter långa sträckan av Humlegårdsgatan av cirka 20 000 gående och 2000 cyklister. Arbetet innebär att det blir lättare att röra sig mellan Östermalmstorg och Humlegårdsgata. Det kommer också ge större möjligheter för uteserveringar i anslutning till den nyrenoverade Saluhallen.

Påverkan under byggtiden

Under tiden som arbetet pågår kommer en stor del av gatan stängas av för att göra plats för anläggandet. I praktiken innebär det ingen skillnad jämfört med hur det sett ut sen renoveringen av Östermalms saluhall påbörjades. Sträckan kommer även under trafikkontorets arbetsperiod vara reglerad som en gågata.

Tidplan

Arbetet startade i mitten av september och planeras vara färdigt innan vinteruppehållet. Det innebär att gatan planeras vara färdigställd innan årsskiftet.

Ett samarbetsprojekt

Projektet samfinansieras av trafik- och Fastighetskontoret och är i linje med Stockholm stads strategi för en mer framkomlig stad.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad