Barn på led på en lekplats dekorerad med tyger i olika färger. Foto: Sandra Lind
Projekt Genomfört

Dianaparken rustas upp och utvecklas

Hjorthagen

Dianaparken som ligger högst upp på berget i Hjorthagen vid Dianavägen 17, har rustats upp och utvecklats.

Projektfakta

Förnyelsen av parken

Lekplatsen har rustats upp och delvis gestaltats om för att öppna upp utsikten mot Lidingö och samtidigt göra parken lite lummigare. Lekplatsen har fått ny utrustning bland annat ny gungställning samt fler sittplatser. Inom lekplatsen planteras mindre, blommande träd. Parken ska vara lugn och trygg för lek. Lekytorna är spridda över större delen av parken. Genom att planera om den kan ytorna utnyttjas mer effektivt samtidigt som parken får tydligare och trevligare rumsbildningar.

En dialog har hållits på plats och inkomna synpunkter rörde bland annat fler sittplatser i både soliga och skuggiga lägen samt förstärkt utsikt. Även mer grönska, gräs och blommor efterfrågades och att den ska utvecklas som samlingsplats för alla åldrar.

Ansvarig

Östermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

Vill du veta mer?

Läs mer i programmet som beskriver planerad upprustning av parken. Programmet ska kompletteras med gungor.

Program upprustning av Dianaparken

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Östermalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad