Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Enklare att cykla längs Bromstensvägen

Spånga

Bromstensvägen är ett viktigt pendelstråk för cyklister i Stockholms län. Idag är möjligheterna att cykla på vägen begränsade och därför vill staden förbättra framkomligheten och öka säkerheten för cyklister.

Projektfakta

Dubbelriktad gång- och cykelbana mellan Logvägen och Gamla Bromstensvägen

I enlighet med Stockholms stads cykelplan bygger vi en dubbelriktad gång- och cykelbana på Bromstensvägen mellan Logvägen (i höjd med butiken Lidl) och Gamla Bromstensvägen. Körfälten för motortrafik blir smalare för att skapa utrymme för den nya gång- och cykelbanan.

Ska möta det ökade behovet av cykelbanor i området

Det har tidigare inte funnits någon cykelbana längs Bromstensvägen. Därför väljer många cyklister att cykla längs Dagsverksvägen, en smal gata med många in- och utfarter till enfamiljshus. Det finns dessutom planer på att bygga nya bostäder längs Bromstensvägen, vilket kommer att ställa ökade krav på möjligheterna att cykla här.

Byggstart våren 2018 och helt klart 2023

Arbetet har genomförts i två etapper. Etapp ett byggdes mellan april och december 2018. Etapp två pågår sedan 2020 och blev i november 2021 så pass klart att hela sträckan kunde öppnas för cyklister och gående. Under 2023 återstår att komplettera med full bredd på ett par delar av sträckan där det är smalare på grund av andra byggarbeten som fortfarande pågår där.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad