Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Enklare att cykla längs Bromstensvägen

Spånga

Bromstensvägen är ett viktigt pendelstråk för cyklister i Stockholms län. Idag är möjligheterna att cykla på vägen begränsade och därför vill staden förbättra framkomligheten och öka säkerheten för cyklister.

Projektfakta

Dubbelriktad gång- och cykelbana mellan Logvägen och Gamla Bromstensvägen

I enlighet med Stockholms stads cykelplan planerar staden att bygga en dubbelriktad gång- och cykelbana på Bromstensvägen mellan Logvägen och Gamla Bromstensvägen. Körfälten för motortrafik kommer att bli smalare för att skapa utrymme för den nya gång- och cykelbanan.

Ska möta det ökade behovet av cykelbanor i området

Idag finns ingen cykelbana längs Bromstensvägen. Därför väljer många cyklister att cykla längs Dagsverksvägen, en smal gata med många in- och utfarter till enfamiljshus. Det finns dessutom planer på att bygga nya bostäder längs Bromstensvägen, vilket kommer att ställa ökade krav på möjligheterna att cykla här.

Byggstart våren 2018

Arbetet görs i två etapper. Etapp ett byggdes mellan april och december 2018. Innan vi kan börja med etapp två ska Stockholm Vatten och Avfall utföra  ledningsarbeten på platsen. Den andra etappen är därför planerad att påbörjas under 2020/2021. Hela arbetet blir preliminärt klart under 2021.  

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad