dcsimg
Projekt Planerat

250 nya bostäder vid Kista gård

Kista

Stockholm växer. Mellan Kista Alléväg och Kista Gårdsväg byggs cirka 250 lägenheter samt en förskola. Kista Gård etapp 3. Planområdet ligger inom fastigheten del av Akalla 4:1, Selfoss 1. Bostäderna bidrar till stadens bostadsmål och att uppnå en variation av upplåtelseformer och ett bra bostadsutbud.

Bildgalleri

Kista Gård, etapp 3.
Kista Gård, etapp 3. Illustration: Cobab Sverige AB
Kista Gård, etapp 3.
Kista Gård, etapp 3. Illustration: Cobab Sverige AB
Kista Gård, etapp 3.
Kista Gård, etapp 3. Illustration: Cobab Sverige AB
Kista Gård, etapp 3.
Kista Gård, etapp 3. Illustration: Cobab Sverige AB
Kista Gård, etapp 3.
Kista Gård, etapp 3. Illustration: Cobab Sverige AB
Karta: Kista Gård etapp 3
Karta: Kista Gård etapp 3
Kista Gård, etapp 3.
Kista Gård, etapp 3. Illustration: Cobab Sverige AB

Projektfakta

Ett nytt kvarter

Ett nytt kvarter byggs med cirka 250 bostäder. Bebyggelsen varierar med 5 till 8 våningar. Samtliga bostäder upplåts som bostadsrätt. I fastigheten byggs även ett garage under mark med cirka 285 parkeringsplatser.

Vem bygger?

SHH Bostad AB bygger tillsammans med Fabege. För anmälan av  intresse av bostad vänligen kontakta byggaktören SHH Bostad AB

När?

Byggnationen pågår sedan våren 2018.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Fredrik Ågren

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad