Brygga vid strand.
Fagersjö strandplats.
Projekt Planerat

Fagersjö strandplats

Fagersjö

Fagersjö strandplats rustas upp för att bli tryggare och trevligare.

Projektfakta

Fagersjö strandplats rustas upp

Fagersjö strandplats ligger nedanför parkleken Måsen. Nu ska bryggan rustas upp med nytt trädäck och picknickbord. Dessutom tillkommer en ny grill och nya möbler till strandplatsen för att göra det lättare att umgås och få en vacker utsikt.

Projektet startade då flera synpunkter kommit in om att platsen var nedgången och borde fixas till. Två medborgardialoger utfördes för att samla in Fagersjöbornas tankar och åsikter. Barn i parkleken Måsen och Fagersjöskolans fritids deltog under de två träffarna. Utöver medborgarnas synpunkter har vi tagit hänsyn till hållbarhet när det gäller materialval.

Kommande åtgärder

  • Rusta upp bryggan i Fagersjö
  • Nya möbler på bryggan och runt grillen
  • Ny badstege
  • Grill byts ut

Tidplan

Planeringen av projektet påbörjades mars 2022 och åtgärderna ska genomföras under hösten och vintern 2022.

Ansvarig

Farsta stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

Kontakt

Jan Ekman

Parkingenjör, Farsta stadsdelsförvaltning

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad