Projekt Genomfört

Ökad trygghet och trivsel i Farsta Centrum

Farsta

Farsta Centrum är en av Stockholms mest besöka platser. Nu har centrumområdet blivit tryggare genom att trafikhinder satts upp för att hindra otillåten trafik på torget. Torget vid tunnelbanan, Munkforstorget, har rustats upp med nya trafikhinder, stolar och bord.

Projektfakta

Farsta Centrum är en knytpunkt för boende söder om Stockholm och är därför ett mycket välbesökt centrum. Det finns ett torg med torghandel och ett inomhuscentrum med ett stort antal butiker och restauranger.

Trafikhinder runt centrum

På torget har tidigare förekommit otillåten trafik vilket skapat en känsla av otrygghet. Därför har Stockholms stad placerat ut trafikhinder, så kallade pollare vid ingångarna till torget. Pollarna hindrar trafik som inte har tillstånd men släpper igenom räddningstjänst och fordon med tillstånd. Totalt har pollare installerats på sex platser runt centrumet.

Butikerna i köpcentret får sina leveranser via en tunnel som går under centrumet. Därför kan alla butiker fortsätta få sina leveranser som vanligt, samtidigt som pollarna hindrar trafik från att komma in på torget.

Karta över trafikhindrens placering

Kartan visar de sex platser där trafikhinder i form av pollare har installerats runt Farsta Centrum.

Munkforstorget rustas upp

Munkforstorget som ligger vid sidan av ingången till tunnelbanan, har rustats upp med ny möblering i form av stolar, bänkar och bord. Trafikhinder i form av klot har placerats ut på torget för att hindra olovlig körning och på en gång ge ett livfullare intryck på platsen. Träden har fått nya växtbäddar med biokol för att få bättre förutsättningar att växa och utvecklas. Växtbäddarna är också en del av dagvattenhanteringen och tar hand om dagvatten vid kraftigt regn. Cykelställen i tunneln under tunnelbanan har flyttats.

Tidplan

Arbetet startade hösten 2022 och har utförts i etapper. Projektet avslutades sommaren 2023.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ Cykla och gå i Stockholm på Facebook

Uppdaterad