Projekt Pågående

Ökad trygghet och trivsel i Farsta Centrum

Farsta

Farsta Centrum är en av Stockholms mest besöka platser. Nu ska centrumområdet bli tryggare genom att trafikhinder kommer sättas upp för att hindra otillåten trafik på torget. Torget vid tunnelbanan, Munkforstorget, kommer också att rustas upp för ökad trivsel och trygghet.

Projektfakta

Farsta Centrum är en knytpunkt för boende söder om Stockholm och är därför ett mycket välbesökt centrum.

Delar av centrumet är i behov av upprustning och det förekommer ofta otillåten trafik inom centrumområdet. Därför kommer Stockholms stad nu att placera ut trafikhinder, så kallade pollare, på flera platser för att hindra otillåten trafik samt i samband med arbetet även rusta upp Munkforstorget.

Trafikhinder runt centrum

I Farsta Centrum finns ett torg med torghandel och ett inomhuscentrum med ett stort antal butiker och restauranger. På torget förekommer ibland otillåten trafik vilket skapar en känsla av otrygghet. Därför kommer Stockholms stad placera ut trafikhinder, så kallade pollare vid ingångarna till torget. Pollarna kommer hindra trafik som inte har tillstånd men kommer släppa igenom räddningstjänst och fordon med tillstånd. Totalt installeras pollare på sex platser runt centrumet.

Butikerna i köpcentret får sina leveranser via en tunnel som går under centrumet. Därför kommer alla butiker kunna fortsätta få sina leveranser som vanligt, trots att pollarna hindrar trafik från att komma in på torget.

Karta över trafikhindrens placering

Munkforstorget rustas upp

Munkforstorget som ligger vid sidan av ingången till tunnelbanan, kommer rustas upp med ny möblering i form av sittplatser och nya mindre trafikhinder. Träden kommer att få nya växtbäddar med biokol för att få bättre förutsättningar att växa och utvecklas. Växtbäddarna är också en del av dagvattenhanteringen och tar hand om dagvatten vid kraftigt regn.

Detta innebär:

  • Befintliga träd får nya växtbäddar- Nya sittplatser kommer ställas ut
  • Mindre trafikhinder kommer placeras ut
  • Cykelställen i tunneln under tunnelbanan kommer att flyttas

Påverkan

När trafikhindren vid entréerna till torget installeras kommer entrén stängas av och besökare kommer få välja en annan väg. Skyltning med vägvisning kommer finnas på plats.

Trafikhindren kommer installeras på två-tre platser på samma gång för att arbetet ska bli klart så snabbt som möjligt. Det innebär en större påverkan men under kortare tid.

Munkforstorget kommer stängas av vid utplacering av möbler, trafikhinder och planteringar. Det kommer under hela arbetstiden gå att passera och nå verksamheter i området.

Tidplan

Arbetet startade under hösten 2022 och utförs i etapper. Hela projektet beräknas vara klart under första kvartalet 2023.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ Cykla och gå i Stockholm på Facebook

Uppdaterad