dcsimg
Bild från området vid Karlsviks strand
Projekt Planerat

Karlsvik strand, söder om Hökarängsbadet

Larsboda

Förslaget möjliggör cirka 750 bostäder i området.

Projektfakta

Karlsviks strand

Förslaget syftar till att möjliggöra ca 750 bostäder och en F-6 skola i området. Karlsviks strand utgör en viktig del av målet om 40 000 bostäder till 2020, samt ingår i tunnelbanans influensområde. Utöver att åstadkomma en kvalitativ stadsutveckling med bostäder i en attraktiv miljö syftar förslaget även till att tillgängliggöra viktiga rekreationsområden längs Drevviken för allmänheten.

Tidplan

Start-PM 3:a kvartalet 2015
Synpunkter från programsamrådet inarbetas 3:e kvartalet 2015 
Samråd 8 oktober - 19 november 2019

Markanvisade byggaktörer

  • Veidekke
  • Småa/ALM Equity
  • Wallenstam
  • SISAB
  • Stockholm Parkering

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Martin Styring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Rebecca Granström

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad