Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Fler studentbostäder vid Nathorstvägen

Hammarbyhöjden

Staden vill göra det möjligt att bygga cirka 50 nya studentbostäder vid Nathorstvägen i Hammarbyhöjden. Förslaget innebär att en ny byggnad uppförs i slänten söder om befintligt flerbostadshus med studentbostäder i kvarteret Klokryparen 6.

Projektfakta

Tillbyggnad till befintligt bostadshus

Staden vill ta fram ett förslag till ny detaljplan vid Nathorstvägen i Hammarbyhöjden. Syftet är att möjliggöra cirka 50 nya studentbostäder i ett nytt flerbostadshus i ett kollektivtrafiknära område.

I planarbetet ska ett lamellhus i fyra till fem våningar prövas i sluttningen ner mot tunnelbanespåren. Bebyggelsen ska anpassas och utformas efter platsens förutsättningar och med stor hänsyn till Hammarbykyrkan, som ligger i direkt anslutning till planområdet västerut.

Byggaktör

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder.

Tidplan

  • Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden i juni, 2021.
  • Samråd planeras kvartal 2, 2023.
  • Granskning planeras kvartal 1, 2024.
  • Antagande planeras kvartal 2, 2024.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Adam Hörnedal

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Britta Josephson

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad