Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Fler studentbostäder vid Nathorstvägen

Hammarbyhöjden

Staden vill göra det möjligt att bygga cirka 50 nya studentbostäder vid Nathorstvägen i Hammarbyhöjden. Förslaget innebär en tillbyggnad till befintligt flerbostadshus med studentbostäder i kvarteret Klokryparen 6.

Projektfakta

Tillbyggnad till befintligt bostadshus

Staden vill ta fram ett förslag till ny detaljplan vid Nathorstvägen i Hammarbyhöjden. Syftet är att göra det möjligt att bygga cirka 50 nya studentbostäder i en tillbyggnad till befintligt flerbostadshus med studentbostäder.

I planarbetet ska ett lamellhus i fyra till fem våningar prövas i sluttningen ner mot tunnelbanespåren. Den nya bebyggelsen föreslås trappas ner mot spårområdet och följa den kuperade terrängen. Bebyggelsen ska anpassas och utformas efter platsens förutsättningar och med stor hänsyn till Hammarbykyrkan, som ligger i direkt anslutning till planområdet västerut.

Byggaktör

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder har fått markanvisning. 

Tidplan

  • Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden i juni, 2021.
  • Samråd planeras kvartal 4, 2022.
  • Granskning planeras kvartal 2, 2023.
  • Antagande planeras kvartal 4, 2023.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anna Duarte

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Britta Josephson

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad