Jämförelseförfarande Farsta strand

Stockholms stad bjuder in till jämförelseförfarande inför direktanvisning för cirka 30 bostadsrätter inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta strand. Här hittar du allt material för att kunna delta.

Exploateringskontoret vill gratulera följande aktörer som har gått vidare till steg två i jämförelseförfarandet:

 

  • Storstaden Stockholm Bostad AB
  • Maxera Bostad AB
  • Besqab Projektutveckling AB
  • Åke Sundvall Projekt AB

De aktörer som gått vidare till steg 2 kontaktas också per e-post.

Stort grattis!

 

Inbjudan till jämförelseförfarande 

Stockholms stad bjuder nu in de byggaktörer som vill bidra till att utveckla Farsta strand med cirka 30 bostadsrätter i enlighet med detaljplaneförslaget (Dp 2016-16240). Alla är välkomna att skicka in en ansökan men Staden kommer i urvalet att prioritera aktörer som tidigare har visat intresse i området som ingår i programmet för Tyngdpunkt Farsta.

Inbjudan till jämförelseförfarande i Farsta strand

 

Material inför inlämning

Specifika handlingar

  

 

 

Markanvisningsavtal/mall och bilagor

Stadens övriga dokument

 

Kontaktperson vid eventuella frågor

Kontakta projektledare Therese Ericsson, se kontaktuppgifter nedan. Eventuella frågor besvaras till och med den 7 juni. Skickar du in din fråga via e-post, skriv "Jämförelseförfarande Ullerudsbacken Farsta strand" i ämnesraden. 

Inkomna frågor av allmänt intresse kan komma att besvaras på sidan "Frågor och svar" som skapas vid behov på denna webbplats.

Frågor och svar

Här besvaras inkomna frågor av allmän karaktär kopplade till jämförelseförfarandet i Farsta strand.
Hittar du inte svaret på din fråga här så går det bra att skicka in den till projektledare Therese Ericsson, se kontaktinformation längre ned på sidan (senast den 7 juni).

Kontakt

Therese Ericsson

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om området

Uppdaterad