Stockholms silhuett i blått.
Projekt Planerat

Flerbostadshus vid Filipstadsbacken

Larsboda

Cirka 250 bostäder i flerbostadshus och en park planeras intill Farsta strands pendeltågsstation. Bebyggelsen ska stärka stråket Filipstadsbacken samt bidra till att skapa trygghet i miljöerna omkring parken och vid pendeltågsstationen.

Om projektet

Mellan Filipstadsbacken och pendeltågsstationen planeras för lägenheter i flerbostadshus som bidrar till fler bostäder i ett kollektivtrafiknära läge inom influensområdet för tunnelbanans utbyggnad.

Projektet bidrar till att skapa trygghet i miljöerna omkring parken och pendeltågstationen bland annat genom de aktiva bottenvåningarna och entréer mot gatan.

Byggaktörer

Familjebostäder och ByggVesta driver projektet gemensamt i syfte att möjliggöra för lägre hyresnivåer.

Tidplan

  • Startpromemoria (SBN) november 2020
  • Samråd första kvartalet 2022
  • Granskning första kvartalet 2023
  • Antagande kvartal 2, 2023

Byggaktörer

Familjebostäder och ByggVesta

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Natali Klosterling

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Niklas Karlsson

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad