Flygvy över stadsdelen Larsboda med projektets ungefärliga planområde markerat i orange.
Flygvy över stadsdelen Larsboda med projektets ungefärliga planområde markerat i orange.
Projekt Planerat

Flerbostadshus vid Filipstadsbacken

Larsboda

Totalt cirka 500 nya bostäder, förskola, lokaler för centrumändamål, park och mobilitetshus studeras intill Farsta strands pendeltågsstation. Planen syftar till att utveckla Filipstadsbacken och koppla samman gatunätet för att stärka tunnelbane- och pendeltågstationen som strategisk knutpunkt.

Om projektet

Fler bostäder i kollektivnära läge

Mellan Filipstadsbacken och pendeltågsstationen planeras för lägenheter i flerbostadshus som bidrar till fler bostäder i ett kollektivtrafiknära läge inom influensområdet för tunnelbanans utbyggnad.

Den 9 juni 2022 tog stadsbyggnadsnämnden beslut om att utöka planområdet för den redan påbörjade detaljplanen för Filipstadsbacken. Detta för att möjliggöra ett bättre helhetsperspektiv av området kring Farsta strands pendeltågsstation.

Förslaget innehåller planer för:

 • cirka 500 bostäder vid Farsta strands pendeltågsstation och tunnelbana
 • en ny förskola med minst 4 avdelningar med plats för ungefär 72 elever
 • lokaler för centrumändamål som i längden ska bidrar till en förlängning av Farsta centrum och stärka platsen som en strategisk knutpunkt för pendeltåg och tunnelbana
 • mobilitetshus med pendelparkerings platser för bil och cykel samt boendeparkering
 • projektet ska bidra till att förbättra orienterbarheten i området bland annat genom att skapa ett sammankopplat gatunät för gående och cyklister
 • stadsdelsparken klippbacken rustas upp och tillförs funktioner som utegym, lekutrustning och sittplatser.

Projektfakta

Fastigheter

Planområdet omfattar cirka 35 000 kvadratmeter och inrymmer fastigheterna del av Farsta 2:1, Tärnö 1/Varnö, Hasselö 1, Ekerö 7/Ornö och Nåttarö 1.

Markanvisade byggaktörer

 • AB Familjebostäder
 • Byggvesta AB
 • Heba Fastighets AB
 • Nordr Sverige AB

Preliminär tidplan

 • Samråd: kvartal 2, 2024
 • Granskning: kvartal 1, 2025
 • Antagande: kvartal 4, 2025

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Natali Klosterling

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Niklas Karlsson

Projektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad