dcsimg
Illustration av planområdet
Översiktskarta med planområdets ungefärliga läge.
Projekt Pågående

Förbättringar på Högdalens ÅVC

Högdalen

Högdalens ÅVC får en ny sorteringsanläggning och utbyggt kraftvärmeverk. Planen gäller fastigheterna Tippen 1-4.

Projektfakta

Ny sorteringsanläggning och kraftvärmeverket byggs ut

Plan för att utveckla de avfalls- och återvinningsverksamheter som finns inom planområdet. Tippen får en ny sorteringsanläggning för avfall och kraftvärmeverket byggs ut med två pannor och en ackumulatortank.

Kraftledning grävs ner

Svenska Kraftnäts luftburna högspänningsledning som dras bevid högdalstippen och Högdalen ÅVC grävs ner i marken. (Detaljplan diarienummer 2018-12824).

En förutsättning för att nå klimatmålet

De nya anläggningarna kommer att öka tillgången till förnybar energi baserad på biobränslen vilket gör dem avgörande för att nå Stockholms klimatmål. Dessutom stöder de målet om att staden ska samla in och omhänderta 70 procent av matavfallet.

Tidplan

  • Samråd: 19 september till och med 31 oktober.
  • Granskning: Kvartal ett 2018.
  • Antagande: Kvartal två 2018.
  • Laga kraft: 1 juni 2019. Planen är nu gällande.

Inblandade aktörer

  • Stockholm stad 
  • AB Fortum Värme
  • Stockholm Vatten och avfall AB
  • Gasnätet Stockholm AB
  • Suez Recycling AB
  • Ellevio.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och planarbetet är avslutat. Du kan ta del av de tidigare handlingarna i Bygg- och plantjänsten:

Bygg- och plantjänsten utveckling av Högdalens ÅVC

Detalplanen för kraftledning som ska grävas ner ligger i en egen detaljplan:
Bygg- och plantjänsten kraftledning grävs ner i mark

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad