Projekt Genomfört

Förlängning av Drottninggatans gågata

Norrmalm

Drottninggatans gågata har förlängts mellan Tegnérgatan och Kungstensgatan. Flera åtgärder har gjorts för att stärka framkomligheten, trafiksäkerheten och attraktiviteten för gående.

Projektfakta

Det här har vi gjort för att förbättra framkomligheten för gående på Drottninggatan:

  • Förlängning av Drottninggatans gågata norrut två kvarter, från Tegnérgatan till Kungstensgatan
  • Komplettering av blomsterurnor och cykelparkeringar längs med Drottninggatans förlängda gågata
  • Komplettering av sittplatser längs Drottninggatans hela sträckning
  • Ombyggnad av korsningar för att tydliggöra prioritet för gående längs Drottninggatan i korsningar med Vattugatan, Herkulesgatan, Jakobsgatan, Fredsgatan, Tegnérgatan och Olof Palmes gata
  • Omreglering av Drottninggatan mellan Olof Palmes gata och Apelbergsgatan till förbud mot trafik med fordon.

Varför?

Längs Drottninggatan är mängden gående mycket stor. Ombyggnaden har gjorts för att stärka framkomligheten, attraktiviteten och trafiksäkerheten för gående längs med Drottninggatan.

När?

 Arbetet påbörjades våren 2017 och färdigställdes vintern 2019.

Vem?

Stockholms stad har genomfört projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad