dcsimg
Projekt Pågående

Förlängning av Drottninggatans gågata

Norrmalm

På Drottninggatan görs åtgärder för att stärka framkomligheten och attraktiviteten för gående.

Projektfakta

På gång just nu

Sedan 2017 har Drottninggatans korsningar med Vattugatan, Herkulesgatan, Jakobsgatan, Fredsgatan, Tegnérgatan och Olof Palmes gata byggts om för att tydliggöra prioritet för gående.
Omreglering av Drottninggatan mellan Olof Palmes gata och Apelbergsgatan har genomförts till förbud mot trafik med fordon.
Nya sittplatser har placerats längs Drottninggatans och Norrtullsgatans hela sträckning.
Nu påbörjas arbetet med att förlänga Drottninggatans gågata två kvarter norrut.

I juli 2018 reglerades sträckan från Kungstensgatan till Tegnérgatan om till gågata. I samband med detta togs all parkering bort, förutom parkeringsplatser för rörelsehindrade. Lastplatserna togs bort, men angöring kan fortsatt ske på hela gatan.

Med start i oktober 2018 kommer ombyggnad att ske av korsningarna med Rådmansgatan och Kungstensgatan för att tydligare prioritera gående längs med Drottninggatan. På den förlängda delen av Drottninggatans gågata kommer nya sittmöbler, blomsterurnor och cykelparkeringar att placeras ut.

På den förlängda delen av gågatan mellan Tegnérgatan och Kungstensgatan kommer trafik även fortsättningsvis tillåtas att angöra norrifrån.

Vad?

På Drottninggatan görs åtgärder för att stärka framkomligheten och attraktiviteten för gående.

  • Ombyggnad av korsningar för att tydliggöra prioritet för gående längs Drottninggatan i korsningar med Vattugatan, Herkulesgatan, Jakobsgatan, Fredsgatan, Tegnérgatan och Olof Palmes gata
  • Omreglering av Drottninggatan mellan Olof Palmes gata och Apelbergsgatan till förbud mot trafik med fordon
  • Komplettering och översyn av sittplatser för Drottninggatans hela sträckning
  • Komplettering och översyn av sittplatser längs med Norrtullsgatan norr och söder om Odengatan
  • Förlängning av Drottninggatans gågata norrut två kvarter, från Tegnérgatan till Kungstensgatan.

Varför?

Åtgärderna görs för att tydligare prioritera gående. I och med att den permanenta gågatan Drottninggatan förlängs blir det bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för gående.

När?

Arbetet påbörjades våren 2017. Omskyltning till permanent gågata sker under 2018.

Vem?

Stockholms stad genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad