dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Förskola i Tensta

Tensta

Förslaget gör det möjligt att ersätta nedbrunnen förskola med en ny med 5 avdelningar och cirka 90 platser. Förslaget berör fastigheten Tisslinge 2.

Projektfakta

90 förskoleplatser

För att ersätta en tidigare förskola föreslås en ändring av detaljplanen för att kunna bygga en ny förskola med 5 avdelningar, cirka 90 platser.

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet: 11 oktober 2018
  • Samråd: andra kvartalet 2019
  • Granskning: tredje kvartalet 2019
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: fjärde kvartalet 2019

Fastighetsägare

Förslaget berör fastigheten Tisslinge 2 i Tensta. Stockholms stad äger all mark inom planområdet. Marken upplåts med tomträtt till SISAB, Skolfastigheter i Stockholm.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad