dcsimg
Vy från nordöst, över föreslagen bebyggelse. Föskolan är vit med gula fönsterramar.
Vy från nordöst, över föreslagen bebyggelse (Niras arkitekter).
Projekt Planerat

Förskola i Tensta

Tensta

Förslaget gör det möjligt att ersätta en nedbrunnen förskola med en ny med 5 avdelningar och cirka 90 platser. Förslaget berör fastigheten Tisslinge 2 vid Gullingeplan.

Projektfakta

90 förskoleplatser

För att ersätta en tidigare förskola föreslås en ändring av detaljplanen för att kunna bygga en ny förskola med 5 avdelningar, cirka 90 platser.

Förskolebyggnaden föreslås bli två våningar för att inte ta upp för stor yta av förskolegården.

Tidplan

  • Samråd 3 september – 15 oktober 2019.
  • Granskning 15 januari–12 februari 2020, utställning i lokal Fyrkanten i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.
  • Antagande Mars 2020.

Fastighetsägare

Förslaget berör fastigheten Tisslinge 2 i Tensta. Stockholms stad äger all mark inom planområdet. Marken upplåts med tomträtt till SISAB, Skolfastigheter i Stockholm.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad