Planerad förskola. Vy från norr med kv Toppsockret i bakgrunden.(VISBYARK)
Projekt Planerat

Förskola med 6 avdelningar vid Lingvägen

Farsta

Förslaget är att bygga en förskola som innehåller 6 avdelningar inom området. Samtidigt ska en stor del av den offentliga lekparken finnas kvar och omdisponeras.

Projektfakta

Vad?

Förskola med 6 avdelningar vid Lingvägen. Förskolan får en placering med kortsida mot Lingvägen och med byggnaden delvis i souterräng. Placeringen gör det möjligt att behålla ett viktigt, öppet grönstråk i öst-västlig riktning. 

När?

Laga kraft, 4 juni 2016

Vem?

SISAB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Madeleine Lundbäck

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad