dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Förskola vid Korsvägen i Bromma

Ålsten

Behovet av förskoleplatser i Bromma är stort. Därför påbörjas nu arbetet med detaljplanen för Korsvägen inom fastigheten Smedslätten 1:1.

Projektfakta

Korsvägen Smedslätten 1:1

Syftet är att upprätta en detaljplan för en förskola öster om Äppelviksskolan. Behovet av förskoleplatser i Bromma är stort och därför önskar Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) att bygga en ny förskola om sex avdelningar vid Korsvägen, inom fastigheten Smedslätten 1:1.

Fastigheten ägs av Stockholms stad och förskolebyggnaden, som står där idag, har ett tillfälligt bygglov. Förslaget innebär en detaljplaneändring för att permanenta befintlig förskola och den nya förskolan innebär en ökning av antal platser. Ny bebyggelse kommer att anpassas till omgivande bebyggelse och naturmiljö. Den omgivande naturen medför höga kvaliteter till förskolan och förskolegården kan anpassas för att bevara träd samt skapa en trevlig, grön och upplevelserik miljö för barnen.

Diarienummer 2012-15737

 

Vem bygger?

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) är byggherre. 

Tidplan

  • Samråd ägde rum mellan den 6 mars 2018 och 17 april 2018.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lukas Kvarfordt

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad