Illustration över förskolans byggnad, placering i förhållande till Äppelviksskolan.
Illustration över förskolans byggnad, placering i förhållande till Äppelviksskolan.
Projekt Pågående

Förskola vid Korsvägen i Bromma

Äppelviken

Behovet av förskoleplatser i Bromma är stort. Detaljplan för en ny förskola vid Korsvägen har vunnit laga kraft. Den gäller fastigheten Smedslätten 1:1.

Projektfakta

Korsvägen Smedslätten 1:1

Ny detaljplan för en förskola öster om Äppelviksskolan har vunnit laga kraft. Behovet av förskoleplatser i Bromma är stort och därför bygger Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) en ny förskola om sex avdelningar vid Korsvägen, inom fastigheten Smedslätten 1:1.

Fastigheten ägs av Stockholms stad. Den antagna planen bekräftar den befintliga förskolan och en ny förskola som innebär en ökning av antal platser. Ny bebyggelse kommer att anpassas till omgivande bebyggelse och naturmiljö. Den omgivande naturen medför höga kvaliteter till förskolan och förskolegården kan anpassas för att bevara träd samt skapa en trevlig, grön och upplevelserik miljö för barnen.

Byggherre

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). 
SISAB webbplats

Tidplan

  • Laga kraft-vunnen 27 april 2022 
  • Antagen: 16 juni 2021 (stadsbyggnadsnämnden). 
  • Samråd: 6 mars – 17 april 2018

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Milena Benselfelt

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad