Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Förskola vid Sparfvenfeltsgatan

Hammarbyhöjden

Vid Sparfvenfeltsgatan planerades för en ny förskola med sex avdelningar. Detaljplanearbetet är nu avslutat.

Projektfakta

Detaljplanearbetet är avslutat

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har sett över det framtida behovet av förskoleavdelningar i Hammarbyhöjden/Björkhagen. Stadsdelsförvaltningen har i bedömningen utgått från skillnaden mellan antal planerade avdelningar och det faktiska behovet baserat på demografi, nybyggnation och behov av att avveckla befintliga förskolor. Utifrån resultatet av bedömningen avbryter stadsdelsförvaltningen projekteringen av förskolan Majbaggen.

Förskola med sex avdelningar

Förslaget innefattade en förskola med sex avdelningar och gård om cirka 3 000 kvadratmeter i den södra delen av Galgbacken. 

Tidplan

  • Start-PM antogs i januari 2018.
  • Projektet avslutades i maj 2021.

Byggaktör

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du läsa handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ludvig Holmberg

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Caroline Cronvall

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad