Illustration: MAX arkitekter
Projekt Genomfört

Förskola vid Stenkilsgatan

Aspudden

Två förskolepaviljonger har ersatts med en ny, större, permanent förskola med åtta avdelningar i kvarter Flyttfågeln i Aspudden.

Projektfakta

Förskola med åtta avdelningar

Två befintliga förskolepaviljonger har ersatts med en ny, större, permanent förskola med åtta avdelningar vid Stenkilsgatan i Aspudden. Förskolan ligger placerad nära befintlig bebyggelse i söder, vilket gör att parkstråket öppnas upp i norr och bildar ett mer sammanhängande stråk ner till Mälaren i väster.

Byggnaden är i två våningar med sadeltak. Loftgångar anordnas på förskolans norra sida och varje avdelning får en egen entré. Loftgångarna ska också fungera som uterum för verksamheten.

Tidplan

  • Byggstart skedde under våren 2019.
  • Förskoleverksamheten flyttade in i byggnaden i januari 2021.

Byggaktör

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Vill du veta mer?

Detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Översikt ovanifrån över nya byggnaden och gården.
Situationsplan över förskolan (MAX arkitekter).
Illustration på förskolan sett från Stenkilsgatan (MAX arkitekter).

Kontakt

Nina Morling

Enhetschef, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad