Paviljongen vid Förskolan Ängen i Gubbängen
Projekt Planerat

Förskolan Ängen bygger ut

Gubbängen

Förskolan Ängen vill bygga ut med större skolbyggnad och gård. Dessutom ska en gångbana även byggas öster om förskolan.

Projektfakta Borrsvängen 111, Gubbängen

Vad?

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) får möjlighet att utöka sin förskoleverksamhet invid Gubbängsfältet - fastigheten Borrsvängen 11 som ligger på Gubbängsvägen 107 i Gubbängen.

Varför?

Förskoleverksamhet bedrivs idag i två byggnader varav den ena är uppförd med tidsbegränsat bygglov. Förslaget innebär att de båda byggnaderna ersätts med en ny byggnad i två våningar.

Förskoletomten utökas genom att parkmark tas i anspråk för att tillgodose en tillräckligt stor förskolegård. Syftet med planen är även att bekräfta en gångbana öster om förskolan.

Vem?

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) äger fastigheten och vill bygga ut verksamheten. Den nya byggnaden blir två våningar hög.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad