Paviljongen vid Förskolan Ängen i Gubbängen
Projekt Genomfört

Förskolan Ängen bygger ut

Gubbängen

Förskolan Ängen har byggt ut med större skolbyggnad och gård. Dessutom har en gångbana byggts öster om förskolan.

Projektfakta Borrsvängen 11, Gubbängen

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) har utökat sin förskoleverksamhet invid Gubbängsfältet - fastigheten Borrsvängen 11 som ligger på Gubbängsvägen 107 i Gubbängen. Förslaget innebar att de dåvarande byggnaderna ersattes med en ny byggnad i två våningar.Förskoletomten utökades genom att parkmark togs i anspråk för att tillgodose en tillräckligt stor förskolegård.

Vill du veta mer?

Detaljplanerna för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tyck till om trafik- och utemiljö

Det här projektet är genomfört och därmed avslutat. Om du vill felanmäla, har en fråga eller en synpunkt om platsen, använd stadens e-tjänst.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad