dcsimg
Projekt Planerat

Förskolor byggs ut i Bromma

Ålsten

Behovet av förskoleplatser i Bromma är stort. Därför påbörjas nu arbetet med två detaljplaner, Korsvägen Smedsslätten 1:1 och Nyängsvägen 66, inom fastigheten Ulvsunda 1:1.

Projektfakta förskolor

Korsvägen Smedslätten 1:1

Syftet är att upprätta en detaljplan för en förskola öster om Äppelviksskolan. Behovet av förskoleplatser i Bromma är stort och därför önskar Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) att bygga en ny förskola om sex avdelningar vid Korsvägen, inom fastigheten Smedslätten 1:1.

Fastigheten ägs av Stockholms stad och förskolebyggnaden, som står där idag, har ett tillfälligt bygglov. Förslaget innebär en detaljplaneändring för att permanenta befintlig förskola och den nya förskolan innebär en ökning av antal platser. Ny bebyggelse kommer att anpassas till omgivande bebyggelse och naturmiljö. Den omgivande naturen medför höga kvaliteter till förskolan och förskolegården kan anpassas för att bevara träd samt skapa en trevlig, grön och upplevelserik miljö för barnen.

Diarienummer 2012-15737

Nyängsvägen 66, inom fastigheten Ulvsunda 1:1

Syftet är att upprätta en detaljplan för en förskola i stadsdelen Ålsten, område vid Nyängsparken. Behovet av förskoleplatser i Bromma är stort och därför önskar Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) att bygga en ny förskola om sex avdelningar vid Nyängsvägen 66, inom fastigheten Ulvsunda 1:1.

Fastigheten ägs av Stockholms stad och förskolebyggnaden som står där idag har ett tillfälligt bygglov. Förslaget innebär en detaljplaneändring för att permanenta befintlig förskola och den nya förskolan innebär en ökning av antal platser med ytterligare tre avdelningar.

Ny bebyggelse kommer att anpassas till omgivande bebyggelse och naturmiljö. Den omgivande naturen medför höga kvaliteter till förskolan och förskolegården kan anpassas för att bevara träd samt skapa en trevlig, grön och upplevelserik miljö för barnen. 

Diarienummer 2016-21003

Vem bygger?

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) är byggherre i båda detaljplanerna. 

Tidplan

  • Samråd ägde rum för båda planförslagen mellan 6 mars 2018 och 17 april 2018.
  • Granskning äger rum för Nyängsvägen 66, del av Ulvsunda 1:1 mellan den 28 augusti och 25 september 2019.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Kontakt

Martin Bretz

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lukas Kvarfordt

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad