yta för vänstersväng
Försök med yta för vänstersvängande cyklister
Projekt Genomfört

Försök med väntyta för cyklister

Norrmalm

I korsningen Kungsgatan/Sveavägen gör staden ett försök med att underlätta för vänstersvängande cyklister.

Projektfakta

Försök med väntyta för cyklister

I korsningen Kungsgatan/Sveavägen gör staden ett försök med att underlätta för vänstersvängande cyklister.

Försöket innebär att ett särskilt utrymme skapas för cyklister som vill svänga vänster i korsningen genom den så kallade stora svängen.

Tryggare vänstersväng

I korsningen är det idag förbjudet att göra vänstersväng i två riktningar, i de två riktningar det är tillåtet innebär vänstersväng för cyklister att flera körfält måste korsas och risk att fastna mitt i korsningen i väntan på att bilar som kör rakt fram ska passera.

Genom försöket hoppas staden att kunna hitta en utformning som ger tryggare och framkomligare lösningar för cyklister i stora korsningar.

Så funkar det

Så funkar det

  1. Vid rött ljus väntar man som vanligt. Vid grönt ljus cyklar man rakt fram och något till höger för att stanna i den speciellt markerade väntytan som finns framför övergångsstället.
  2. I väntytan inväntar man grönt ljus. Nya trafiksignaler finns i korsningen för att göra det tydligt när det blir grönt.
  3. Vid grönt ljus cyklar man rakt fram och kan på så vis svänga vänster genom korsningen åt alla fyra håll på ett tryggare och enklare sätt.

karta över korsningen Kungsgatan/Sveavägen

Så här ser det ut på en karta över korsningen. Samma typ av vänstersväng går att göra i alla fyra riktningar.

Start i maj

Försöket pågick från maj till oktober 2017.

Staden och Trafikverket samarbetar

Projektet är ett forsknings- och innovationsprojekt där Trafikverket finansierar och Trivector utför forskningsdelen. Stockholms stad finansierar och bygger den gemensamt framtagna lösning.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad