dcsimg
tecknad bild av kvinna som tittar på huskropp
Illustrationsbild, perspektiv Siktgatan (Bild: Tengbom)
Projekt Planerat

Fortsatt utveckling av Vinsta

Vinsta

Förslaget till ny detaljplan kommer göra det möjligt att använda befintliga byggnader i Vinsta för bland annat kontor-, hotell- och bostäder. Dessutom föreslås en ny byggrätt för centrum- och bostadsanvändning.

Projektfakta

Fortsatt stadsutveckling av Vinsta verksamhetsområde

Ambitionen är att planen på lång sikt ska ge möjlighet till en god utveckling av närområdet och två viktiga principer har legat till grund för planeringen:

  • En förlängning av Siktgatan till tunnelbanan ska kunna anordnas i syfte att säkerställa angöring.
  • Möjlighet att skapa en attraktiv lokal centrumgata väster om befintliga byggnader ska finnas. 

Tidplan

Samråd för detaljplanen pågick mellan den 24 november 2015 och den 15 januari 2016. Den 8 december 2016 hölls samrådsmöte i form av öppet hus i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 i Stockholm.

Byggherre

Byggherre är KF Fastigheter.

 

Bildgalleri

tecknad bild av man som cyklar förbi en husfasad
Illustrationsbild, perspektiv Bergslagsgatan/busshållplats (Bild: Tengbom)
tecknad bild av kvinna som tittar på husfasad av Coop
Illustrationsbild, perspektiv Coop (Bild: Tengbom)
tecknad bild av kvinna som tittar på huskropp
Illustrationsbild, perspektiv Siktgatan (Bild: Tengbom)

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Louise Heimler

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad