Roslagsgatan ovanifrån vid korsningen Ingemarsgatan. Gatan kantas av äldre bostadshus. I korsningen finns det en uteservering och längs gatan står det parkerade bilar. Roslagstull och Brunnsviken skymtar vid gatans slut, foto.
Projekt Planerat

Framtidsgatan Roslagsgatan

Norrmalm

Roslagsgatan ingår i projektet Framtidsgatan som är Stockholms stads satsning på att göra gator till trevligare och säkrare platser.

Projektfakta

Modeller för snabb gatuomvandling

Projektet Framtidsgatan arbetar under 2022 med att ta fram principer, strategier och modeller för att snabbt kunna omvandla gator till mer inbjudande och tillgängliga platser. Målet är att med en begränsad budget kunna göra snabba omvandlingar av gator till mångfunktionella, inkluderande och estetiska stadsmiljöer.

Smarta gator runt om i Sverige

Framtidsgatan är kopplat till forskningsprojektet Smarta gator och finansieras av Vinnova, verket för innovationssystem, som är en svensk statlig förvaltningsmyndighet och sorterar under Näringsdepartementet. Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Utöver Stockholms stad medverkar även Göteborg och Umeå i projektet.

Framtidsgatan, Vinnovas webbplats

I samarbete med Spacescape

”Utgångspunkten för vårt arbete är relationen mellan stadens form och hur den används och upplevs. Vi arbetar med forskningsbaserade metoder för att analysera och forma staden, från utveckling av urbana platser till övergripande studier av hela regioner”, citat från Spacescapes webb. De är ansvariga för samordning av framtagning och strategier samt skisser för gatorna i samtliga städer. För att få in synpunkter och möjliggöra dialog med medborgarna har de plattformen Place to plan, där man enkelt kan följa projektet och dela med sig av tankar och funderingar.

Dela med dig av tankar och idéer om Roslagsgatan

Spacescapes webbplats

Roslagsgatan en av två framtidsgator

I Vasastaden i centrala Stockholm ligger Roslagsgatan som med sin utformning och placering kvalar in bra som en framtidsgata. Under våren 2023 kommer Roslagsgatan att göras om enligt de principer som tas fram under 2022. Den ”nya” gatan kommer vara på plats en längre period för att kunna utvärdera hur de lösningarna fungerar.

Tidplan

  • 2022: framtagande av principer för utformning av framtidsgatan
  • Sommar/höst 2023: planerade åtgärder byggs på plats.

Åtgärderna kommer att ha en permanent karaktär där det är möjligt att ha dem på plats under flera år.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad