Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Genomfört

Gång- och cykelbana förbättrad i Rålambshovsparken

Kungsholmen

Rålambshovsleden är ett viktigt regionalt cykelstråk för arbetspendling. Cykelbanan i parken är en förlängning av cykelpendelstråket längs med Norr Mälarstrand och Rålambshovsleden. Gång- och cykelbanan i Rålambshovsparken och vid tunneln under Gjörwellsgatan har under hösten 2017 byggts om för förbättrad framkomlighet och säkerhet.

Projektfakta

Gång- och cykelbanan byggs om för bättre framkomlighet och säkerhet

I enlighet med Stockholm stads cykelplan kommer gång- och cykelbanan i Rålambshovsparken och vid tunneln under Gjörwellsgatan att byggas om för bättre framkomlighet och högre säkerhet.

Gång- och cykelbanan ska breddas, de två trafikslagen gång- och cykel separeras ordentligt och förstärkt belysning monteras i tunneln under Gjörwellsgatan.

  • Gång- och cykelbanan breddas från 4,7 m till 7,8 m med en 4,5 m bred cykelbana och en 3 m bred gångbana.
  • För tydligare avgränsning av de två trafikslagen avdelas gång- och cykelbanan med två rader stor gatsten.
  • Gång- och cykelbanan justeras något österut mot parken, vilket skapar bättre radier för cyklister vid tunneln.
  • Gång- och cykelbanan i parken samt tunneln under Gjörwellsgatan får förbättrad belysning.

Mer plats för cyklister och gående och bättre ljus

Gång- och cykelbanan i parken är inte tillräckligt bred, cyklister och gående har inte tydligt separerade fält, det är skarpa kurvor i anslutning till tunneln under Gjörwellsgatan och belysningen i tunneln behöver förbättras. Dessa är de främsta orsakerna till att gång- och cykelbanan i Rålambshovsparken byggs om.

Stockholms stad genomförde projektet

Stockholms stad genomför projektet med byggstart sommaren 2017. Projektet var klart under hösten 2017.

Vill du veta mer?

Reviderat genomförandebeslut: Ombyggnation av gång- och cykelbanan i Rålambshovsparken och gestaltning av tunneln under Gjörwellsgatan.

Bilaga till Reviderat genomförandebeslut: Ombyggnation av gång- och cykelbanan i Rålambshovsparken och gestaltning av tunneln under Gjörwellsgatan.

Genomförandebeslut: Ombyggnation av cykelbana i Rålambshovsparken och tunneln under Gjörwellsgatan.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad