Gång- och cykelprojekt Liljeholmen-Marievik
Gång- och cykelprojekt Liljeholmen-Marievik
Projekt Genomfört

Gång- och cykelbana förbättrad vid Marievik

Liljeholmen

Passagen över Södertäljevägen från Liljeholmen till Marievik är en av Sveriges mest trafikerade plankorsningar med både motordriven trafik, spårtrafik, cyklister och gående. Dessutom är Södertäljevägen ett prioriterat cykelstråk för pendling i Stockholms län. Därför vill Stockholms stad förbättra framkomligheten och öka säkerheten för de som går och cyklar.

Projektfakta

Mer plats och ökad säkerhet för de som går och cyklar

I enlighet med stadens cykelplan kommer att antal mindre åtgärder att genomföras för att förbättra trafiksituationen:

  1. Gångfållorna över tågspåren kommer att tas bort.
  2. Ny bredare trappa för gående från Årstaviksvägen mot Liljeholmen. Det kommer att bli mer plats för gående vid trafikljuset och bredare passage över vägen. Det sker genom att ett av två körfält för bilar tas bort på Södertäljevägens påfart mot Liljeholmsbron.
  3. En ny påfart för gående och cyklister från Marievik till gång- och cykelstråket mot Södermalm.
  4. Cykelbanan breddas och separeras från gångbanan. Den befintliga refugen vid busshållplatsen kommer att användas som gångbana.
  5. Busshållplatsen får en bättre utformning.
  6. Ny belysning för att skapa ökad trygghet och trivsel.

Bättre framkomlighet och säkerhet behövs då Marievik och Årstadal växer

I rusningstrafik är passagen över Södertäljevägen mellan Liljeholmen och Marievik, en flaskhals för de som går och cyklar. Som mest passerar 1750 personer i timmen. Framkomligheten är dålig och många känner sig otrygga. Dessutom passerar flera busslinjer, spårvagn och godståg. Marievik och Årstadal är expansiva områden där det kommer att byggas mycket framöver. Därför vill Stockholms stad förbättra framkomligheten och öka säkerheten vid passagen över Södertäljevägen.

Genomfördes av Stockholms stad 2016–2017

Byggstart april 2016. Klart våren 2017. Stockholms stad planerade och genomförde projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad