Projekt Genomfört

Gångstråk Norrtullsgatan vid Karlbergsvägen

Vasastan

Sträckan mellan Hagastaden och Söderstaden är ett viktigt gångstråk och ingår i handlingsplanen för Stockholms stads gångplan. Nu görs Norrtullsgatans första kvarter norr om Odenplan, mellan Karlbergsvägen och Surbrunnsgatan, om till ett nytt torg med bättre utrymme för gående och cyklister.

Projektfakta

Knutpunkt för kollektivtrafik med många gående

Pendeltågsstationen Stockholm Odenplan och de många busslinjer som trafikerar platsen gör Odenplan till en stor knutpunkt för kollektivtrafik i Stockholm. En vanlig vardag passerar 20 000-25 000 personer Norrtullsgatans norra del, mellan Karlbergsvägen och Surbrunnsgatan. Siffran är lika hög som antalet gående på Biblioteksgatan i City. 

Stockholms stad har som uppdrag att skapa goda förutsättningar för gång, i enlighet med stadens framkomlighetsstrategi och gångplan.

Ett nytt välkomnande torg 

För att göra platsen mer tilltalande och ta hand om det ökade antalet gående har vi gjort om Norrtullsgatans första kvarter norr om Odenplan till ett nytt litet torg. Vi har byggt en genomgående dubbelriktad cykelbana som avgränsas med kantsten och därmed blir separerad från ytan för gående.

Hela torgytan har fått ny beläggning med inslag av återanvänd natursten. Vi har också satt ut ny belysning och ny möblering med sittplatser och träd. De nya träden har fått växtbäddar med biokol, vilket får träden att trivas och bidrar positivt till platsens hantering av dagvatten. Dessa åtgärder gör platsen mer tilltalande och hållbar.

Övergångsstället över Karlbergsvägen mot Odenplan har breddats. Cykelpassagen över Karlbergsvägen har flyttats någon meter för att ansluta bättre till den nya cykelbanan på Norrtullsgatan. 

Fler åtgärder på sikt längs med Norrtullsgatan

Norrtullsgatan mellan Karlbergsvägen och Surbrunnsgatan är en del av ett längre gångstråk som sträcker sig från Norrtullsgatans anslutning till Norra Stationsgatan i norr i Hagastaden till Drottninggatans förlängda gågata vid Kungstensgatan i söder.

På sikt kommer åtgärder att genomföras i etapper på Norrtullsgatans norra del med renoveringar av träd längs sträckan och omfördelning av utrymme i gatumiljön. 

Projektet pågick under 2019

Byggstart var sommaren 2019 och det nya torget stod klart i december 2019.

Staden genomförde projektet

Stockholms stad planerade och genomförde projektet. 

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad