Befintlig gårdsbebyggelse
Befintlig gårdsbebyggelse
Projekt Pågående

Gårdshus i kvarteret Smeden

Vasastaden

Ett nytt gårdshus med 5 lägenheter byggs inom kvarteret Smeden som ligger mellan Birger Jarlsgatan och Tulegatan. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Bilder

Kvarteret Smeden inringat på kartan
Kvarteret Smeden inringat på kartan
Befintlig gårdsbebyggelse
Befintlig gårdsbebyggelse

Projektfakta

Nytt gårdshus i kvarteret Smeden

Det nya gårdshuset med fem hyresrätter ska placeras mellan två befintliga brandväggar. Gårdshus ger fler centrala bostäder i ett attraktivt läge och kan bidra positivt till det lokala näringslivet.

Tidplan

  • Start-PM kvartal 2, 2019
  • Samråd 5 november–17 december 2019
  • Granskning 24 juni– 25 augusti 2020
  • Antagande september 2020
  • Laga kraft 19 november 2020

Aktörer

  • Bostadsrättsföreningen
  • Stockholms stad

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad