Den planerade fasaden på Sturegatan 58
Projekt Genomfört

Gårdshus med bostäder innergården

Östermalm

Fastigheten Älgen 5 vid Stureparken vill göra om nuvarande kontorshus till bostäder. På innergården vill ägaren bygga ett tvåvåningars gårdshus med bostäder.

Projektfakta

Vad?

Ägaren vill bygga ett gårdshus i två plan med två lägenheter. I dag finns det en överbyggnad av gården som ska rivas och återställas till ursprungskick. På så sätt får även de byggnader som ligger runt innergården fri sikt.

Varför?

Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Älgen 5. Planändringen måste göras för att ett gårdshus i två våningar med två lägenheter ska kunna byggas. Dessutom ska den befintliga byggnadens storlek och underbyggnad av gården bekräftas.

Planen har vunnit Laga kraft 2017-01-13

Vem?

Fastighets AB Stockholms Älgen.

Bilder

Flygfoto med fastigheten markerad

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad