Hus 14, Verkstadshus

Perspektiv mot hus 14 från Evenemangstorget. Bild: Koncept Stockholm

Verksamheten i hus 14 bidrar till livet på torgen genom att bottenplanet föreslås få publik verksamhet i form av restauranger. På det övre planet, plan 3, möjliggör detaljplanen för bostäder.

Hus 14, verkstadshuset, ligger mellan evenemangstorget och aktivitetstorget. Det ritades av Ferdinand Boberg och färdigställdes 1893. Verkstadshuset inrymde Gasverkets alla reparationsverkstäder och hade ursprungligen två plan samt en smedja i markplan med dubbel takhöjd.

Byggnaden har invändigt ändrats och byggts om i omgångar. Fönstersättningen varierar och avspeglar de olika funktionerna som inrymts i byggnaden genom åren. De mindre rektangulära fönstren tillkom under 1950-talet och de taklanterniner som finns, före 1929.

Verkstadshuset är den enda av Bobergs byggnader som är ritad för människors arbete, till skillnad från övriga hus som är maskinhallar, vilket visar sig i fasadernas brokighet och byggnadens skala.

Verksamheten i hus 14 bidrar till livet på torgen genom att bottenplanet föreslås få publik verksamhet i form av restauranger. På det övre planet, plan 3, möjliggör detaljplanen även för bostäder.

Ombyggnationen av huset är planerat till 2021. 

Byggherre är CA Fastigheter.

Byggår: 1892
Area: cirka 1200 m²

Uppdaterad