Illustration, visionsbild Gasverket
Visionsbild Gasverket (bild: Koncept Stockholm)
Projekt Pågående

Gasverket

Hjorthagen

Gasverket med sin unika industrimiljö och utbud av kultur och service kommer att bli en central del i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden och ett av Stockholms självklara besöksmål.

Nyheter

Projektfakta

Efter över hundra års industriverksamhet upphörde gasproduktionen i Hjorthagen januari 2011. Gasverkets omvandling från industri till centrummiljö, med service och kultur, är en central del i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden.

Gasverksområdet i Hjorthagen är industrihistoriskt viktigt och en betydande del av området planerades och ritades av den svenske arkitekten Ferdinand Boberg i slutet av 1800-talet. Sedan dess har stadsgas för värme, ljus och matlagning producerats på platsen och området har därför varit stängt för allmänheten. Staden har sedan 70-talet funderat på hur området som ligger så centralt i Stockholm skulle kunna tas tillvara på ett bättre och mer tidsenligt sätt.

Utgångspunkten för omvandlingen av Gasverket från stängd industri till levande stadsmiljö är att områdets arkitektoniska kvaliteter och kulturhistoriska värden tillvaratas.

Aktörer i gasverket är CA Fastigheter, Klätterverket, SISAB, Spårvägsmuseet, Region Stockholm och Trafikförvaltningen samt Åke Sundvall.

Ombyggnationen påbörjades 2017 och området flyttas successivt in allteftersom de olika delarna blir klara. 

Byggaktörer i Gasverket

CA Fastigheter

Klätterverket

SISAB

Spårvägsmuseet 

Åke Sundvall

Pågående arbeten

Vill du veta mer?

I Kvalitetsprogrammet för gestaltning till detaljplan Gasverket kan du läsa mer om den planerade utformningen. Du kan ladda ner det från Bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten

Buller och avspärrningar

Buller

Under dagtid på vardagar kan arbetena orsaka buller från arbetsmaskiner. Vi kommer att arbeta för att minimera dessa störningar.

Arbetsplatsområden är farliga områden

Arbetsplatsen är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera avspärrningarna.

Kontakt

Michael Sjövall

Byggprojektledare, Exploateringskontoret

Frågor

Mejla oss om du vill veta mer om Gasverkets ombyggnad.

Uthyrning lokaler

För frågor om att hyra lokaler i Gasverket, kontakta CA Fastigheter

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad