dcsimg
Visionsbild Gasverket Bild: Koncept Stockholm
Projekt Pågående

Gasverket

Hjorthagen

Gasverket med sin unika miljö och utbud av kultur och service kommer att bli en central del i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden och ett av Stockholms självklara besöksmål.

Projektfakta

Vad?

Gasverket och dess omvandling från att ha varit en stängd industrimiljö till att bli till en centrummiljö med service och kultur är en central del i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden.

Varför?

Efter över hundra års industriverksamhet upphörde gasproduktionen i Hjorthagen januari 2011. Staden har därefter successivt övertagit byggnaderna och har låtit intresserade komma med förslag till ny användning och ansöka om förvärv av byggnaderna.

Utgångspunkten för omvandlingen av Gasverket från stängd industri till levande stadsmiljö är att områdets arkitektoniska kvaliteter och kulturhistoriska värden tillvaratas.

Gasverksområdet i Hjorthagen är industrihistoriskt viktigt och en betydande del av området planerades och ritades av den svenske arkitekten Ferdinand Boberg i slutet av 1800-talet. Sedan dess har stadsgas för värme, ljus och matlagning producerats på platsen och området har därför varit stängt för allmänheten. Staden har sedan 70-talet funderat på hur området som ligger så centralt i Stockholm skulle kunna tas tillvara på ett bättre och mer tidsenligt sätt.

När?

Ombyggnationen började 2017 och hela området kan vara klart cirka 2023.
Läs om pågående arbeten i Gasverket

Vem?

Byggherrar som bygger i etappen är CA Fastigheter, Fastighetskontoret, Klätterverket, SISAB, Spårvägsmuseet, Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen och Åke Sundvall.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Pågående arbeten

Nyheter

Kontakta projektet

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Mejla oss om du vill veta mer om Gasverkets ombyggnad eller om du har besöksrelaterade frågor.

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad