Gjörwellsgatan - Marieberg
Illustration: Gjörwellsgatan - Marieberg
Projekt Planerat

Gjörwellsgatan/Fyrverkarbacken

Marieberg

Här i korsningen Gjörwellsgatan/Fyrverkarbacken finns ett förslag (Marieberg 1:29) till nytt bostadshus med cirka 100 lägenheter och lokaler i bottenplan på stadens mark.

Projektfakta

Vad?

Förslag till ny bostadsbebyggelse på stadens mark. Nytt bostadshus med cirka 100 lägenheter och lokaler i bottenplan. Det nya bostadshuset bidrar till att skapa ett tydligare stadsrum och har dubbel våningshöjd i de publika lokalerna mot Gjörwellsgatan. Byggnaden är svängd in mot parken för att förmedla övergången mellan stadsrummet och Mariebergparken. Entréer mot parken föreslås även.

När?

Planeringen är i tidigt skede. Läs mer om förslaget på stadsbyggnadskontorets plan- och byggtjänst, se länk längst ner på sidan.

Vem?

Byggaktör: ByggVesta

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Edwin Björkefall

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Stadsutvecklingsområdet Marieberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad