Gjörwellsgatan - Marieberg
Illustration: Gjörwellsgatan - Marieberg
Projekt Planerat

Gjörwellsgatan/Fyrverkarbacken

Marieberg

I korsningen Gjörwellsgatan/Fyrverkarbacken finns ett förslag om att uppföra ett nytt hotell med lokaler i bottenplan på stadens mark. Detaljplanen omfattar fastigheten Marieberg 1:16 och Marieberg 1:29.

Projektfakta

Studenthotell med lokaler i bottenplan

Förslag till detaljplan innehåller ny bebyggelse på stadens mark vid Gjörwellsgatan. I planen föreslås ett nytt hotell med cirka 240 hotellrum och lokaler i bottenplan som vänder sig mot studerande och unga vuxna med behov av ett temporärt boende, så kallat studenthotell. Det nya studenthotellet bidrar till att skapa ett tydligare stadsrum

Tidplan

Planeringen är i tidigt skede. Läs mer om förslaget på stadsbyggnadskontorets plan- och byggtjänst, se länk längst ner på sidan.

Byggaktör

ByggVesta.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Joacim Nylander

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Stadsutvecklingsområdet Marieberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad