Gjörwellsgatan - Marieberg
Illustration: Gjörwellsgatan - Marieberg
Projekt Planerat

Gjörwellsgatan/Fyrverkarbacken

Marieberg

Här i korsningen Gjörwellsgatan/Fyrverkarbacken finns ett förslag (Marieberg 1:16 och 1:29) till nytt bostadshus hotell med cirka 100 lägenheter och lokaler i bottenplan på stadens mark.

Projektfakta

Vad?

Förslag till ny bebyggelse på stadens mark vid Gjörwellsgatan. Nytt hotell med cirka 240 hotellrum och lokaler i bottenplan som vänder sig mot studerande och unga vuxna med behov av ett temporärt boende, så kallat studenthotell. Det nya studenthotellet bidrar till att skapa ett tydligare stadsrum och har dubbel våningshöjd i de publika lokalerna mot Gjörwellsgatan. Byggnaden är svängd in mot parken för att förmedla övergången mellan stadsrummet och Mariebergparken. Entréer mot parken föreslås även.

När?

Planeringen är i tidigt skede. Läs mer om förslaget på stadsbyggnadskontorets plan- och byggtjänst, se länk längst ner på sidan.

Vem?

Byggaktör: ByggVesta

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Edwin Björkefall

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Stadsutvecklingsområdet Marieberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad