Gångväg och abstrakta skulpturer i Gotlandsparken.
Gångväg och abstrakta skulpturer i Gotlandsparken.
Projekt Planerat

Gotlandsparken rustas upp

Södermalm

Gotlandsparken ska bli en tryggare plats. Trafikkontoret planerar därför för en upprustning av parken.

Projektfakta

Trafikkontoret tar under hösten 2021 fram ett nytt förslag för hur Gotlandsparken ska se ut framöver.

Aktuellt

En medborgardialog pågår fram till 31 augusti 2021, där du kan tycka till om hur parken ska se ut och vilka funktioner som ska finnas där. Därefter tas ett förslag fram.

Enkät för att tycka till om upprustning av Gotlandsparken

Tidplan

Ett nytt förslag tas fram under 2021.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad