Gångväg och abstrakta skulpturer i Gotlandsparken.
Gångväg och abstrakta skulpturer i Gotlandsparken.
Projekt Planerat

Gotlandsparken rustas upp

Södermalm

Gotlandsparken ska bli en tryggare plats. Trafikkontoret planerar därför för en upprustning av parken.

Projektfakta

Trafikkontoret tar under hösten 2021 fram ett nytt förslag för hur Gotlandsparken ska se ut framöver.

Aktuellt

En medborgardialog har genomförts, där invånarna kunde tycka till om hur parken ska rustas. 177 svarade i dialogen. Svaren finns nu med i arbetet när ett nytt förslag tas fram.

Tidplan

Ett nytt förslag tas fram under 2021.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad