dcsimg
Tomten med skolan i Årstafältets nordöstra hörn. Till höger om skolan syns de tre bostadskvarteren och längst till höger går Huddingevägen. Foto: Stockholms stad
Tomten med skolan i Årstafältets nordöstra hörn. Till höger om skolan syns de tre bostadskvarteren och längst till höger går Huddingevägen.
Projekt Planerat

Grundskola och 250 hyresrätter på Årstafältet, etapp 4b

I Årstafältets norra del, Årsta 1:1 etapp 4b, planerar staden för en grundskola och 250 hyresrätter. Detaljplanen är tänkt att gå ut på samråd under våren 2020.

Projektfakta

Nu startar planarbetet för etapp 4b på Årstafältet. Här planeras för en grundskola F-9 med 900 elever, och 250 hyresrätter. Ett viktigt mål för etappen, precis som för övriga Årstafältet, är att skapa en levande och varierad stadsbebyggelse med fina offentliga miljöer och mötesplatser som kopplar samman Årstafältet och den omgivande staden och parken.

Grundskolan får en framträdande och synlig placering utmed huvudgatan. Skolbyggnaden föreslås byggas i 4-6 våningar med skolgård mot parken och omgivande bebyggelse i etapp 4a. Bostäderna planeras i tre kvarter intill Huddingevägen i öster. I de delar av bostadskvarteren som vetter mot Huddingevägen, huvudgatan och parken planeras för 5-8 våningar höga hus. Bostäderna utmed lokalgatorna inom etappen varierar mellan 3-5 våningar.

Tidplan

Maj 2019 : Antagande av start-pm i stadsbyggnadsnämnden.
Maj 2019: Markanvisning till Småa, Wästbygg och Sisab.
Mars-april 2020: Samråd.
December 2020: Granskning.
Maj 2021: Antagande av detaljplan stadsbyggnadsnämnden.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Etapp 4b ligger i Årstafältets nordöstra del.
Etapp 4b ligger i Årstafältets nordöstra del.

Kontakt

Helena Lombrink

Projektledare, exploateringskontoret

Erik Olsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad