dcsimg
Projekt Planerat

Grundskola och 250 hyresrätter på Årstafältet

I Årstafältets nordöstra del, etapp 4b, planerar staden för 250 hyresrätter och en grundskola för 900 elever. Detaljplanen är tänkt att gå ut på samråd under 2020.

Projektfakta

I den här etappen för Årstafältet planeras cirka 250 hyresrätter och en grundskola för årskurserna F-9, för cirka 900 elever. Ett viktigt mål för etappen, precis som för övriga Årstafältet, är att skapa en levande och varierad stadsbebyggelse med fina offentliga miljöer och mötesplatser som kopplar samman Årstafältet med den omgivande staden och parken.

Grundskolan är tänkt att få en framträdande och synlig placering utmed huvudgatan. Skolbyggnaden föreslås byggas i 4-6 våningar med skolgård mot parken och omgivande bebyggelse i etapp 4a och 4b.Bostäderna planeras i flera kvarter intill Huddingevägen i öster. De byggnader som ligger utmed Huddingevägen kommer troligen att bli högre än de in mot skolgården för att skydda mot buller från Huddingevägen.

Byggaktörer

  • Wästbygg Projektutveckling AB, cirka 125 bostäder: Beslut om markanvisning den 23 maj 2019.
  • SMÅA AB, cirka 125 bostäder. Beslut om markanvisning den 23 maj 2019.
  • SISAB, grundskola, 900 elever: Beslut om markanvisning den 23 maj 2019.

Tidplan

  • Maj 2019: Beslut om start-pm, det vill säga att starta arbetet med detaljplanen fattades i stadsbyggnadsnämnden.
  • Samråd om detaljplanen: Hösten 2020
  • Detaljplanen antas: Under 2021
  • Byggstart gator och parker: 2024
  • Byggstart bostäder: 2026

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om projekt Årstafältet

Kontakt

Helena Lombrink

Projektledare, exploateringskontoret

Erik Olsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad