Gräsmatta intill grusplan en solig sommardag.
Grusbollplan Torögatan.
Projekt Pågående

Grus blir grönt – Torögatan

Tallkrogen

Grusbollplanen omvandlas till parkområde med blommande buskar och träd.

Projektfakta

Parkområde ersätter grusbollplan

I samband med att förskolan Regnbågen byggs om måste den gamla grusplanen vid Torögatan avvecklas eftersom den delvis ligger på förskolans fastighet. Träd och buskar på förskolans mark som ramade in parken kommer att tas ned i och med bygget. Eftersom det redan finns en grusbollplan bara 150 meter bort väljer stadsdelen att anlägga gräs på den yta som blir kvar i parken.

Många medborgare har hört av sig med önskemål om att det ska planteras fler träd, särskilt med tanke på att många träd i stadsdelsområdet inte mår bra efter den torra sommaren 2018. Vi planterar därför blommande träd och buskar samt sätter ut parksoffor och sluter på så vis parkrummet igen. De blommande växterna gynnar pollinerande insekter och är dessutom vackra för alla som besöker parken.

Åtgärder

  • Stängslet runt bollplanen revs, vår 2022
  • Gräsmatta ersätter grusplanen, höst 2022
  • Buskar och träd planteras, höst 2022

Tidplan

Projektet påbörjades under våren 2022 och åtgärderna ska genomföras under hösten 2022.

Ansvarig

Farsta stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

Kontakt

Nina Lindberg

Arkitekt, Farsta stadsdelsförvaltning

Park, stadsutveckling

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad