Enplansbyggnad med gul träfasad, fotografi.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Förskolan Ängen bygger ut

Gubbängen

Förskolan Ängen har byggt ut med större skolbyggnad och gård. Dessutom har en gångbana byggts öster om förskolan.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) har utökat sin förskoleverksamhet invid Gubbängsfältet – fastigheten Borrsvängen 11 som ligger på Gubbängsvägen 107 i Gubbängen.

Förslaget innebar att de dåvarande byggnaderna ersattes med en ny byggnad i två våningar. Förskoletomten utökades genom att parkmark togs i anspråk för att tillgodose en tillräckligt stor förskolegård.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Gubbängen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad