Utsmyckning i tunnel
Projekt Genomfört

Förbättrad gång- och cykelväg vid Gubbängsmotet

Farsta

Vi har ökat framkomligheten och säkerheten vid Gubbängsmotet längs med Farstastråket. Sträckan mellan Gubbängsfältet och Farstaängen har breddats, rätats ut och blivit separerad för gående och cyklister.

Projektfakta

Gubbängsmotet är en viktig knutpunkt för cykling. Här passerar två cykelpendlingsstråk och flera huvudstråk ansluter dessutom till motet. Farstastråket - det regionala cykelstråk som går från city via Farsta till Huddinge, Tyresö och Haninge - är ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling i Stockholms län.

Högre standard för ett säkrare stråk

Gubbängsmotets gång- och cykelväg var tidigare smal och saknade linjemarkering för att separera gång- och cykeltrafiken. Dessutom var beläggning i dåligt skick, skyltningen bristfällig och korsningarna är inte tillräckligt trafiksäkra.

Nu har vi breddat gång- och cykelvägen mellan Gubbängsfältet och Farstaängen, en sträcka på cirka en kilometer. Vi har rätat ut sträckan och gjort den separerad för gående och cyklister, för ökad trafiksäkerhet. Vi har också förbättrat beläggningen och skyltningen längs sträckan och ökat trafiksäkerheten i korsningarna.

Konst och bättre belysning i tunneln

I gång- och cykeltunneln under Örbyleden har vi förbättrat belysningen och standarden på lutningarna. Dessutom har tunneln fått konstnärlig utsmyckning - väggarna pryds numera av foton på Stockholms damrugbylag. Under 2020 beräknas Årstafältets rugbyplaner flyttas till Gubbängsfältet.

Tidplan

Arbetena med Gubbängsmotets gång- och cykelväg startade i april och blev klara i november 2018.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad