Gullpigans lekplats har rustats upp och utvecklats med nya lekredskap. Lekplatsen har fått en tydlig naturkaraktär med lekredskap i trä, rostfritt stål samt detaljer av röda nyckelpigor. Lekplatsen har även kompletterats med grill och nya sittplatser.
Gullpigans lekplats har rustats upp och utvecklats med nya lekredskap. Lekplatsen har fått en tydlig naturkaraktär med lekredskap i trä, rostfritt stål samt detaljer av röda nyckelpigor. Lekplatsen har även kompletterats med grill och nya sittplatser.
Projekt Genomfört

Gullpigans lekplats

Hammarbyhöjden

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har rustat upp lekparken Gullpigan i Hammarbyhöjden under hösten 2016 och våren 2017. Inför det har vi anlitat en landskapsarkitekt för att ta fram ett förslag. De synpunkter som kom in under hösten har vi arbetat in i förslaget där det varit möjligt. Förslaget presenterades på ett möte i parken 14 april 2016.

Projektfakta

Vad?

Gullpigans lekplats ska rustas upp och utvecklas med nya lekredskap. Lekplatsen ges en tydlig naturkaraktär med lekredskap i trä, rostfritt stål samt detaljer av röda nyckelpigor. Fotbollsplanen får konstgräs och lekplatsen får bättre belysning för att kunna nyttjas året om. Lekplatsen kompletteras även med nya sittplatser och grill.

Lekparken ligger vid ett parkstråk mellan Petrejusvägen och Kalmgatan.

Plansch: Upprustningsförslag (pdf, 9,98 MB)

Vem?

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

När?

Upprustningen av lekparken pågår och beräknas vara färdigställd i början av hösten 2017.

Kontakt

Inger Bogne

Utredare, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Uppdaterad